Missionsgudstjänst om onådda folk i Ulriksbergskyrkan, Växjö

Medverkande bl.a. Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst FFS, Anatolij Pavlovic vice föreståndare för Pingst i Litauen och R. Lehtonen, missionär. Fokus på missionsarbetet i Sibirien, väckelsen i Ukraina och Litauen, samt utmaning till bön för viktig insats i Kosovo. Vikten av att ge den resterande delen av sitt liv i…

Läs mer

Pastor Yakob Latif fick inte visum till Sverige

Yakob Latif fick inte visum till Sverige på grund av det rådande världspolitiska läget. Därför kommer han inte att kunna medverka på möten och gudstjänster i Alingsås och Nässjö under helgen den 1-3 Den tidigare annonserade konferensen i Alingsås och mötet i Nässjö kommer dock att genomföras enligt den ursprungliga…

Läs mer

Tragisk brand i Pingstunionens nybyggda center i Moldavien

Den 6:e februari bröt en tragisk brand ut på Pingstunionens nybyggda konferensanläggning i ”Emmanuel”-centret i Moldavien. Orsaken till branden var en kortslutning i ventilationssystemet. Åtta brandbilar och 30 brandmän arbetade med att släcka branden, vilket tog mer än fyra timmar. På morgonen fanns flera hundra volontärer på plats för att…

Läs mer

Ungdomsväckelse i Uzbekistan

Välkommen till ”Decided – ett hjärta större än världen” som arrangeras i Pingstkyrkan Alingsås den 1–3 mars! Vi hade hoppats att pastor Yakob Latif från Uzbekistan hade kunnat vara med och berätta om Guds under i Uzbekistan. Tyvärr fick han inte visum på grund av det rådande världspolitiska läget. Mötena…

Läs mer

Bönefrukost i Moskva: ”Glöm inte oss!”

Det känns speciellt att närvara på en allkristen bönefrukost i Moskva. Här kallar man den för ”Duchovnaja Trapeza” som betyder ”andlig måltid”. Händelsen fick nostalgiska konturer eftersom jag inte hade varit i Ryssland på många år. I november fick jag dock en inbjudan till en kyrkas 30-års-jubileum i Ryska Karelen…

Läs mer

Julhälsning från Jesus4Eurasia

Kära förebedjare för Eurasien, Under senaste tiden har situationen i världen förvärrats på olika sätt. Israel, Ukraina, minoriteterna i Ryssland och världens förföljda kristna har hamnat i ett alltmer trängt läge. Många känner oro för att många allierade stater och vänner ger mindre stöd till de livsnödvändiga behoven för de…

Läs mer

Minst nådda folkgrupper – Mordviner

I tidigare nummer av tidningen Jesus4Eurasia har du kunnat läsa om nentser, ett folk vars språk hör till den uralska grenen samojedspråk – en språkgrupp som man tror är väldigt avlägset släkt med de finsk-ugriska språken dit finska, estniska och ungerska hör. Du har också kunnat läsa om chanterna, vars…

Läs mer

Minst nådda folkgrupper – Chanter

I mitten av 1400-talet hade inte de språkfamiljer vi idag kallar för indo­europeiska och finsk-ugriska blivit definierade ännu, även om man förstås redan då förstod att det fanns ett antal släktband bland de olika europeiska språken. Samtidigt som man hade märkt av släktbanden fanns det dock en udda fågel mitt…

Läs mer

Minst nådda folkgrupper – Kalmucker

Kalmuckerna härstammar från ett västmongoliskt folk som räknar sig som tibetan-buddhister. De flyttade till södra Ryssland på 1600-talet och kallades då för oiroter. Under många decennier försvarade de det ryska imperiets södra gräns mot turkar, eftersom de var ett känt krigarfolk vars förfäder spelade en stor roll under det mongolisk-tatariska…

Läs mer