Minst nådda folkgrupper – Mordviner

I tidigare nummer av tidningen Jesus4Eurasia har du kunnat läsa om nentser, ett folk vars språk hör till den uralska grenen samojedspråk – en språkgrupp som man tror är väldigt avlägset släkt med de finsk-ugriska språken dit finska, estniska och…

Minst nådda folkgrupper – Chanter

I mitten av 1400-talet hade inte de språkfamiljer vi idag kallar för indo­europeiska och finsk-ugriska blivit definierade ännu, även om man förstås redan då förstod att det fanns ett antal släktband bland de olika europeiska språken. Samtidigt som man hade…

Minst nådda folkgrupper – azerbajdzjaner

Azerbajdzjaner är en folkgrupp bosatt främst i Azerbajdzjan och Iran. De som bor i Iran kallas azerier och talar azeriska, azerbajdzjanerna talar azerbaj­dzjanska. Allmänt menar man dock att det är ett och samma språk som är närbesläktat med turkiskan. Trots…

Minst nådda folkgrupper – Kalmucker

Kalmuckerna härstammar från ett västmongoliskt folk som räknar sig som tibetan-buddhister. De flyttade till södra Ryssland på 1600-talet och kallades då för oiroter. Under många decennier försvarade de det ryska imperiets södra gräns mot turkar, eftersom de var ett känt…

Minst nådda folkgrupper – Tatarer

Tatarerna är med sina cirka 5,3 miljoner människor den största minoritetsgruppen i Ryssland. När den senaste folkräkningen gjordes under sovjetperioden (1989) fanns det 6 645 000 tatarer i Sovjetunionen. De kallas också i äldre skrifter för kazantatarer, eller volgatatarer, till…

Adoptera en onådd folkgrupp

Varje församling och bönegrupp kan adoptera en onådd folkgrupp. I praktiken kan det innebära att man tar ansvar för folkgruppen till dess att den får en egen bibelöversättning och/eller att nationella livskraftiga, självutbredande församlingar växer fram. Många bönegrupper och kyrkor…