För de onådda i Eurasien

Nyheter

Klicka här för att läsa alla våra senaste nyheter. Du kan också prenumerera på nyhetsbloggen direkt till din e-post.

Tragisk brand i Pingstunionens nybyggda center i Moldavien

Den 6:e februari bröt en tragisk brand ut på Pingstunionens nybyggda konferensanläggning i ”Emmanuel”-centret i Moldavien. Orsaken till branden var en kortslutning i ventilationssystemet. Åtta brandbilar och 30 brandmän arbetade…

Ungdomsväckelse i Uzbekistan

Välkommen till ”Decided – ett hjärta större än världen” som arrangeras i Pingstkyrkan Alingsås den 1–3 mars! Vi kommer att få lyssna till Yakob Latif från Uzbekistan som startade en…

Bönefrukost i Moskva: ”Glöm inte oss!”

Bönefrukosten samlade 400 delegater från olika länder. Foto: Kai Partti Det känns speciellt att närvara på en allkristen bönefrukost i Moskva. Här kallar man den för ”Duchovnaja Trapeza” som betyder…

Jesus4Eurasia vill

Inspirera
Inspirera

Inspirera till mission i Europa och Eurasien, samt för adoption av onådda folkgrupper

Nå onådda
Nå onådda

Nå Europas och Eurasiens onådda folkgrupper med evangelium

Bedriva mission
Bedriva mission

Bedriva mission i storstäder genom lokala församlingar


Stödja förföljda
Stödja förföljda

Stödja kristna som förföljs och diskrimineras på grund av sin tro

Utbilda
Utbilda

Träna och utbilda ledare och missionärer

Bygga kontakter
Bygga kontakter

Bygga kontakter mellan kyrkor i öst och väst