Julhälsning från Jesus4Eurasia

Kära förebedjare för Eurasien,

Under senaste tiden har situationen i världen förvärrats på olika sätt. Israel, Ukraina, minoriteterna i Ryssland och världens förföljda kristna har hamnat i ett alltmer trängt läge. Många känner oro för att många allierade stater och vänner ger mindre stöd till de livsnödvändiga behoven för de lidande. Genom det här brevet vill vi emellertid tacka er för allt stöd som ni förmedlat under det gångna året. Tack för er genuina kärlek. Ni har uppmuntrat och ”hållit våra händer uppe”, så att vi har kunnat fortsätta vårt arbete.

I samarbete med Kievs Bibelinstitut (KBI) har vi ordnat tre själavårdskurser för 107 facilitatorer. Dessa har sänts ut för att utbilda frivilliga som gör insatser bland krigets offer, speciellt i östra och södra Ukraina. KBI gör uppskattningen att våra elever i förlängningen ordnat nya kurser för cirka 500 personer. Detta har blivit till ovärderlig hjälp bland våldtagna, torterade, misshandlade, samt bland människor som förlorat nära anhöriga. Stödet till traumatiserade och hemlösa går ej att övervärdera.

Vi har också haft förmånen att kunna ge bidrag till hjälpsändningar som ordnats av Barnens oas till Ukraina. Sedan kriget började har de sänt 45 långtradarlaster med kaminer, generatorer, livsmedel, kläder, mediciner, sjukvårdsartiklar med mera. Ukrainas utrikesministerium gav oss ”en grön linje” genom tullen efter att kriget inleddes. Pingstunionens distributionscenter har förmedlat hjälpen till olika delar av Ukraina. Dessa insatser hade inte varit möjliga utan ett outtröttligt arbete av Barnens oas.

Vi vill också nämna Missionsbibelskolan och mediekursen, som vi ordnat i Kaukasien, där över 30 missionärskandidater har deltagit. Studenter har deltagit från Uzbekistan, Georgien, Azerbajdzjan, Ukraina, Ryssland, Ossetien, England, Amerika och Karakalpakistan. Flera är involverade i insatser, vars tentakler sträcker sig in i både Kina och Iran. De här satsningarna hade varit omöjliga utan era förböner och/eller gåvomedel.

Vi har under året även varit med och givit bidrag till bibeltryckning och -översättningar på olika språk i bland annat Nordafrika, Ryssland, Ukraina med över 100 000 kronor.

Som en uppmuntrande julhälsning vill vi med några korta meningar berätta om våra planer för 2024, vilka vi just nu samlar in medel för. Vi utmanar även era församlingar till ett samarbete, så att vi bättre ska kunna förverkliga våra planer för de följande utmaningarna:

  • En alldeles speciell möjlighet har öppnats för oss att under sommaren ordna en minikurs på en månad om mission för ledare från Rysslands finsk-ugriska och arktiska områden.
  • Bland muslimfolken i Centralasien är det nu tider av väckelse. Därför har behovet av pastorer, evangelister och missionärer ökat. Områdets pingströrelser har nu bett oss ordna en 12 veckor lång missionsbibelskola för Centralasiens och Kaukasiens missionärskandidater som har en kallelse att arbeta bland de turkiska-, persiska- och kaukasiska folkgrupperna.
  • KBI vill ordna tre nya så kallade traumakurser nästa år. Kostnaden för en elev är ungefär 200 Euro.
  • Du kan även vara med och stödja nationella missionärer bland finsk-ugriska, centralasiatiska- och kaukasiska folk. Lönerna varierar från cirka 150 till 500 Euro per månad.

Vi är glada över att i förtroende kunna berätta om behoven för våra samarbetsförsamlingar och deras visioner på det här sättet. Under 2023 har vi fått förmedla de ovan nämnda gåvorna utan några administrativa kostnader, eftersom våra underhåll redan är ordnade. I flera andra uppgifter har vi fått hjälp från volontärer som velat vara med och vidga gränserna för Guds rike.

Tyvärr har vi på grund av kriget i Ukraina och utmaningarna med missionsbibelskolorna inte hunnit bli klara med publiceringen av det nya numret av Jesus4Eurasia, men vi hoppas att pappersversionen kommer ut under de första månaderna 2024. Då hoppas vi kunna presentera både ett par glädjeämnen och några utmaningar som ligger i framkant för att nå de onådda folken i Eurasien och stödja de förföljda kristna. Boka gärna församlingsbesök, om ni vill veta mer om vad Gud gör i öst! Gå gärna in på länken Möten på hemsidan för att se möten som redan nu är inbokade för nästa år.

Om Du vill vara med och ge en julgåva till Jesus4Eurasias arbete och de ovan nämnda projekten, kan du i Sverige förmedla gåvan enligt nedan:
Mottagare: Pingstkyrkan Borås/Jesus4Eurasia
• Bankgiro: 5861-2417
• Swish: 123-092 04 88

Från länder utanför Sverige:
Mottagare: Pingstkyrkan Borås/Jesus4Eurasia
Bankkonto:  IBAN: SE20 8000 0803 2500 4002 4234 / BIC/SWIFT: SWEDSESS

Ännu en gång: Ett stort tack för era förböner och all uppmuntran som kommit oss till del under 2023! Om du vill följa vårt löpande arbete och få del av viktiga nyheter, så kan du få mer information på bloggen för Jesus4Eurasia som tills vidare bara är på svenska. På raulilehtonen.com hittar du förutom svenska nyheter även info på finska, engelska och ryska.

Med välsignande jul- och nyårshälsningar
Rauli Lehtonen & Jesus4Eurasia

Lämna en kommentar