Minst nådda folkgrupper – azerbajdzjaner

Azerbajdzjaner är en folkgrupp bosatt främst i Azerbajdzjan och Iran. De som bor i Iran kallas azerier och talar azeriska, azerbajdzjanerna talar azerbaj­dzjanska. Allmänt menar man dock att det är ett och samma språk som är närbesläktat med turkiskan. Trots att azerbajdzjanerna har ett eget land, där de utgör majoritetsbefolkning­en, bor en långt större del av folkgruppen i Iran, där de är den största etniska gruppen efter perserna själva. I Azerbajdzjan uppgår antalet till 8,6 miljoner och i Iran till cirka 15 miljoner.

Azerbajdzjanerna räknas som ett turkiskt folk på grund av sitt språk, men dagens azerbajdzjaner är ättlingar till flera olika folk, bland annat albaner och meder. Genetiska studier visar att de är mer besläktade med georgier och armenier än med turkar.

Azerbajdzjanområdet regerades under antiken av flertalet olika nationer, inklusive greker, armenier, albaner och perser. Under denna tid influerades det religiösa livet mestadels av zoroastrismen, den för-islamska religionen i den persiska kulturen. De olika folk som härskat över området genom tiderna lämnade efter sig en väldigt heterogen befolkning med olika språk och kultur.

År 642 invaderades området av de muslimska araberna som tog med sig islam som ny religion. Det var dock först i början på 1000-talet, då området började ockuperas av olika turkiska folk, som befolkningen i dagens Azerbajdzjan anammade ett gemensamt språk – det turkspråk som kom att utvecklas till azerbajdzjanska – och en gemensam kultur.

Det finns två teorier om det etymo­logiska ursprunget av namnet Azerbaj­dzjan: antingen härstammar det från den persiske ståthållaren Atropates som levde på 300-talet före Kristus eller så härstammar det från det persiska ordet azar, som betyder eld – i så fall skulle namnet betyda Eldens land, troligen då syftande på zoroastrismens eldtempel.

Majoriteten av azerbajdzjanerna är shiamuslimer medan den största religiösa minoriteten är sunnimuslimer. Enligt Anar Alizade (Christianity in Azerbaijan, 2019) kan man uppskatta de evangeliskt kristnas antal i landet till cirka 6 000. Mindre än hälften av dem är azerbajdzjaner. I övrigt består Azerbajdzjans befolkning av ortodokst troende ryssar och georgier; armenier, vilka till största delen tillhör den Armeniskt apostoliska kyrkan; samt icke-troende.

J. Berg

Denna artikel publicerades ursprungligen i Jesus4Eurasias tidning 2020

One comment

  1. Det finns flera nationer i Kaukasien och Mellan-Asien, som har stark islamisk påverkan och kulturella band med varandra. Många har varit strikt stängda religionskulturellt mot kristendomens missioner, men i dagens läge bjuds flera möjligheter än tidigare via media tillsammans med Guds ord som budskap från människa till människa. Må Jesus leva i oss.

Lämna en kommentar