Minst nådda folkgrupper – Mordviner

I tidigare nummer av tidningen Jesus4Eurasia har du kunnat läsa om nentser, ett folk vars språk hör till den uralska grenen samojedspråk – en språkgrupp som man tror är väldigt avlägset släkt med de finsk-ugriska språken dit finska, estniska och…