Tragisk brand i Pingstunionens nybyggda center i Moldavien

Den 6:e februari bröt en tragisk brand ut på Pingstunionens nybyggda konferensanläggning i ”Emmanuel”-centret i Moldavien. Orsaken till branden var en kortslutning i ventilationssystemet. Åtta brandbilar och 30 brandmän arbetade med att släcka branden, vilket tog mer än fyra timmar.…