Våra projekt

Humanitärt stöd till Belarus

Under 30 års tid har Pingstkyrkan i Stöpen varit engagerad i humanitärt stöd till olika projekt i samarbete med församlingar i landet:
– Initiera och hjälpa till med uppbyggnad av rehabarbete för missbrukare i Belarus. Verksamheten finns idag på mer än 20 orter. Ekonomiskt och praktiskt stöd i form av kurser och utbildningar för personalen.
– Ekonomisk stöd till små församlingars humanitära arbete ute på landsbygden
– Utbildning för personal som arbetar med handikappade barn och ungdomar
– Hjälpa församlingarna att anordna sommarläger för barn och ungdom

Märk din gåva ”Belarus”
Mottagare: Pingstkyrkan i Stöpen
Swish: 123-571 45 63
Vi kan också förmedla kontakt med församlingar som gärna vill ha en bönepartner i Sverige. Skriv till info@stöpenpingst.se

Behövande i krigets Ukraina

”Nu finns en stor risk att det som tidigare hänt på Krim, i Donetsks och Luhansks län kan upprepas i andra delar av landet. Kristna i Sverige behöver förenas till försvar för kristna som hotas av diskriminering och förföljelse på grund av sin tro.” – Rauli Lehtonen

Märk din gåva ”Ukraina”
Mottagare: Pingstkyrkan Borås/Jesus4Eurasia
Bankgiro: 5861-2417
Swish: 123-092 04 88
Utlandsbetalning: IBAN: SE20 8000 0803 2500 4002 4234 / BIC/SWIFT: SWEDSESS

Bibelöversättning

Raamatunkäännösinstituutti (Bibelöversättningsinstitutet) vill nå minoritetsfolk i Ryssland med Guds ord. De behöver få en levande relation med Jesus genom Bibeln på sitt eget modersmål och känna att Gud talar deras språk.

Märk din gåva ”Biblar”
Mottagare: Pingstkyrkan Borås/Jesus4Eurasia
Bankgiro: 5861-2417
Swish: 123-092 04 88
Utlandsbetalning: IBAN: SE20 8000 0803 2500 4002 4234 / BIC/SWIFT: SWEDSESS

Minoritetsfolk i Ryssland

”Det finns få kristna bland minoritetsfolken, och det är svårt med relationerna med de ryska församlingarna. Det är viktigt att det utbildas ledare och missionärer som kan arbeta i den egna folkgruppen och som förstår kulturen.” – Gerard Willemsen

Märk din gåva ”Ryssland”
Mottagare: Pingstkyrkan Borås/Jesus4Eurasia
Bankgiro: 5861-2417
Swish: 123-092 04 88
Utlandsbetalning: IBAN: SE20 8000 0803 2500 4002 4234 / BIC/SWIFT: SWEDSESS

Missionsbibelskolor i öst

Stötta arbetet med missionsbibelskolor i öst

Märk din gåva ”Missionsskolor”
Mottagare: Pingstkyrkan Borås/Jesus4Eurasia
Bankgiro: 5861-2417
Swish: 123-092 04 88
Utlandsbetalning: IBAN: SE20 8000 0803 2500 4002 4234 / BIC/SWIFT: SWEDSESS

Moldavien

Pingstförsamlingen i Gnosjö har sedan 30 år tillbaka haft ett nära samarbete med Pingstunionen i Moldavien. Klyftorna mellan olika grupper i samhället har ökat mycket under denna tid och många har det svårt. Var med och stötta arbetet med rehabcentret i Rezina i norra Moldavien, där 40 personer får hjälp att komma ur sitt missbruk.

Märk din gåva ”Rehab”
Mottagare: Pingstförsamlingen i Gnosjö
Bankgiro: 8417-814 738 561-1

Adoptera en folkgrupp!

Varje församling och bönegrupp kan adoptera en onådd folkgrupp. I praktiken kan det innebära att man tar ansvar för folkgruppen tills dess att den får en egen bibelöversättning och/eller att nationella livskraftiga, självutbredande församlingar växer fram. Klicka här för mer information om hur du och din församling kan gå till väga!