Våra projekt

Humanitärt stöd till Belarus

Under 30 års tid har Pingstkyrkan i Stöpen varit engagerad i humanitärt stöd till olika projekt i samarbete med församlingar i landet:
– Initiera och hjälpa till med uppbyggnad av rehabarbete för missbrukare i Belarus. Verksamheten finns idag på mer än 20 orter. Ekonomiskt och praktiskt stöd i form av kurser och utbildningar för personalen.
– Ekonomisk stöd till små församlingars humanitära arbete ute på landsbygden
– Utbildning för personal som arbetar med handikappade barn och ungdomar
– Hjälpa församlingarna att anordna sommarläger för barn och ungdom

Märk din gåva ”Belarus”
Mottagare: Pingstkyrkan i Stöpen
Swish: 123-571 45 63
Vi kan också förmedla kontakt med församlingar som gärna vill ha en bönepartner i Sverige. Skriv till info@stöpenpingst.se

Behövande i krigets Ukraina

”Nu finns en stor risk att det som tidigare hänt på Krim, i Donetsks och Luhansks län kan upprepas i andra delar av landet. Kristna i Sverige behöver förenas till försvar för kristna som hotas av diskriminering och förföljelse på grund av sin tro.” – Rauli Lehtonen

Märk din gåva ”Ukraina”
Mottagare: Pingstkyrkan Borås/Jesus4Eurasia
Bankgiro: 5861-2417
Swish: 123-092 04 88
Utlandsbetalning: IBAN: SE20 8000 0803 2500 4002 4234 / BIC/SWIFT: SWEDSESS

Bibelöversättning

Raamatunkäännösinstituutti (Bibelöversättningsinstitutet) vill nå minoritetsfolk i Ryssland med Guds ord. De behöver få en levande relation med Jesus genom Bibeln på sitt eget modersmål och känna att Gud talar deras språk.

Märk din gåva ”Biblar”
Mottagare: Pingstkyrkan Borås/Jesus4Eurasia
Bankgiro: 5861-2417
Swish: 123-092 04 88
Utlandsbetalning: IBAN: SE20 8000 0803 2500 4002 4234 / BIC/SWIFT: SWEDSESS

Minoritetsfolk i Ryssland

”Det finns få kristna bland minoritetsfolken, och det är svårt med relationerna med de ryska församlingarna. Det är viktigt att det utbildas ledare och missionärer som kan arbeta i den egna folkgruppen och som förstår kulturen.” – Gerard Willemsen

Märk din gåva ”Ryssland”
Mottagare: Pingstkyrkan Borås/Jesus4Eurasia
Bankgiro: 5861-2417
Swish: 123-092 04 88
Utlandsbetalning: IBAN: SE20 8000 0803 2500 4002 4234 / BIC/SWIFT: SWEDSESS

Missionsskolor och traumakurser i öst

Stötta arbetet med missionsbibelskolor i öst, där vi utbildar församlingsplanterare bland onådda folkgrupper. I samarbete med Kievs Bibelinstitut ordnar vi också s.k. traumakurser, där volontärer tränas för insatser bland traumatiserade. Många har förlorat hem och anhöriga, andra har blivit torterade, misshandlade och våldtagna under kriget. Under 2024 planerar Kievs Bibelsinstitut 3 nya kurser för att utbilda frivillga församlingsmedlemmar till tjänst bland krigets offer.

Märk din gåva ”Missionsskolor”, eller ”traumakurser”
Mottagare: Pingstkyrkan Borås/Jesus4Eurasia
Bankgiro: 5861-2417
Swish: 123-092 04 88
Utlandsbetalning: IBAN: SE20 8000 0803 2500 4002 4234 / BIC/SWIFT: SWEDSESS

Moldavien

Pingstförsamlingen i Gnosjö har sedan 30 år tillbaka haft ett nära samarbete med Pingstunionen i Moldavien. Klyftorna mellan olika grupper i samhället har ökat mycket under denna tid och många har det svårt. Var med och stötta arbetet med rehabcentret i Rezina i norra Moldavien, där 40 personer får hjälp att komma ur sitt missbruk.

Märk din gåva ”Rehab”
Mottagare: Pingstförsamlingen i Gnosjö
Bankgiro: 8417-814 738 561-1

Adoptera en folkgrupp!

Varje församling och bönegrupp kan adoptera en onådd folkgrupp. I praktiken kan det innebära att man tar ansvar för folkgruppen tills dess att den får en egen bibelöversättning och/eller att nationella livskraftiga, självutbredande församlingar växer fram. Klicka här för mer information om hur du och din församling kan gå till väga!