Pastor Yakob Latif fick inte visum till Sverige

Yakob Latif fick inte visum till Sverige på grund av det rådande världspolitiska läget. Därför kommer han inte att kunna medverka på möten och gudstjänster i Alingsås och Nässjö under helgen den 1-3/3. Den tidigare annonserade konferensen i Alingsås och mötet i Nässjö kommer dock att genomföras enligt den ursprungliga planen med undantag för broder Latifs medverkan.

Bön för onådda folk och Uzbekistan på PEM´s konferens i Eurasien. Foto: R. Lehtonen

Vi är mycket ledsna över detta, men vill ändå bedja för att väckelsen i Uzbekistan skall få fortsätta. Vi hoppas att broder Latif kan få komma på besök till Sverige vid ett senare tillfälle.

Jesus4Eurasia/RL

One comment

  1. Vi bör be om kraft för pastor Latif att orka vänta på nästa tillfälle att kunna komma till Sverige.
    Hoppas att myndigheterna i hans hemland blir mer välvilliga för hans uppdrag som kristen pastor.

Lämna en kommentar