Julhälsning från Jesus4Eurasia

Kära förebedjare för Eurasien, Under senaste tiden har situationen i världen förvärrats på olika sätt. Israel, Ukraina, minoriteterna i Ryssland och världens förföljda kristna har hamnat i ett alltmer trängt läge. Många känner oro för att många allierade stater och…