Missionsgudstjänst om onådda folk i Ulriksbergskyrkan, Växjö

Medverkande bl.a. Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst FFS, Anatolij Pavlovic vice föreståndare för Pingst i Litauen och R. Lehtonen, missionär.

Fokus på missionsarbetet i Sibirien, väckelsen i Ukraina och Litauen, samt utmaning till bön för viktig insats i Kosovo. Vikten av att ge den resterande delen av sitt liv i Herrens tjänst betonas i predikan, samt bönen för de onådda folken, så att de kunde nås med evangelium (Upp. 7:9, 1. Joh. 3:16 och Jakobs brev 5: 14-16.)

Klicka på länken nedan, så kan du följa gudstjänsten i efterskott och be för de minst nådda folken tillsammans med församlingen i Växjö.

Jesus4Eurasien

Lämna en kommentar