Missionsgudstjänst om onådda folk i Ulriksbergskyrkan, Växjö

Medverkande bl.a. Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst FFS, Anatolij Pavlovic vice föreståndare för Pingst i Litauen och R. Lehtonen, missionär. Fokus på missionsarbetet i Sibirien, väckelsen i Ukraina och Litauen, samt utmaning till bön för viktig insats i Kosovo. Vikten…