Missionsskolan i Kaukasien slutade – nu börjar jobbet

Under midsommarveckan avslutades den femte missionärsutbildningen i Georgien – ett samarbetsprojekt mellan Jesus4Eurasia, Ekumeniakyrkan, Avainmedia och pingstförsamlingar i Sverige. Nu har missionärerna åkt ut för att arbeta bland onådda folkgrupper och barn i Centralasien, Kaukasien, Ryssland och Ukraina.

För över 20 år sedan ordnades den första missionsbibelskolan i Kaukasien i samarbete med svenska pingstförsamlingar och Ljus i Öster. Sedan dess har över 300 nationella arbetare från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Ryssland och Ukraina tränats i Baku, Batumi, Jerevan, Tbilisi och Vladikavkaz med stöd från församlingar och privata gåvogivare i Sverige och Finland.

Fokus i undervisningen har varit att nå de minst nådda i Centralasien och Kaukasien, samt att stödja de förföljda kristna. Arbetet med sociala medier, radio och TV har blivit viktigt i obrutna områden. Dess betydelse har ökat i takt med att det traditionella missionsarbetet begränsats och förföljelsen av kristna förvärrats. Därför fick medieundervisningen ett stort utrymme på skolan.

Kaukasien tillhör de områden i världen, där koncentrationen av etniska grupper är extremt stor. På grund av krig och konflikter tillhör många folk i södra Ryssland, Azerbajdzjan och Georgien de minst nådda i hela Eurasien. Därför har Jesus4Eurasia haft som en av sina huvudmålsättningar att utbilda nationella missionärer för området.

På grund av pandemin fick utbildningen senareläggas, men under våren och sommaren kunde undervisningen till slut genomföras med lärare från Georgien, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Ukraina, Ryssland och Sverige. I slutet av juni hölls skolans avslutning under ledning av pingstledaren Oleg Khubashvili och seminariets rektor Gia Jvarsheishvili.

Bland eleverna fanns evangelister, missionärskandidater och pastorer från Azerbajdzjan, Georgien, Ossetien, Ryssland, Ukraina och Uzbekistan. Från Sverige medverkade bland annat Gunilla Ikponmwosal, Lars Kallfors, Rauli Lehtonen, Timo Pellinen, Otto och Lena Rimås samt Gerard Willlemsen som lärare i undervisningen.  

Under avslutningsveckan fick den personliga kallelsen och den praktiska delen i arbetet bland de minst nådda och de förföljda ett stort utrymme i undervisningen. På grund av krigen och konflikterna i Ukraina, Ryssland, Armenien och Azerbajdzjan betonades även färdigheter i hur man kan hjälpa krigets offer och människor, som traumatiserats i krisernas Eurasien.

– Om vi lyckas hjälpa föräldrar, barn och människor som har förlorat sina hem och sitt hopp, då är mycket vunnet, säger Timo Pellinen.

Målet är att vi når så många som möjligt i Kaukasien och Centralasien med trösten genom Jesus Kristus. Därför planerar vi redan en ny utbildning för 2024, så att missionärskandidater som har en kallelse att plantera nya församlingar i Eurasiens obrutna områden för evangelium, kan skickliggöras för tjänst.

Vi vill rikta ett speciellt tack till alla förebedjare och dem som offrat och möjliggjort utbildningen. Utan stödet hade vi inte kunnat genomföra det här historiska samarbetsprojektet mellan kristna från Centralasien, Kaukasien, Ryssland, Ukraina, Sverige och Finland.

Om du vill stödja missionsbibelskolorna i öst eller traumakurserna i Ukraina som Jesus4Eurasia/Borås Pingst ordnar så kan du skicka din gåva via bankgironummer 5861-2417 eller via Swish: 123-092 04 88. Märk gåvan ”Missionsskolor”. Du kan även märka gåvan exempelvis Ukraina, Kaukasien eller Centralasien om du vill rikta gåvan till något speciellt område.

Rauli Lehtonen

Lämna en kommentar