Volontärer i Ukraina åker ut för att betjäna krigets offer

Kievs Bibelinstitut (KBI) har nu avslutat den andra utbildningen för volontärer som kommer att åka ut för att betjäna krigets offer och traumatiserade. 45 elever deltog på hemlig ort för att minska riskerna för målinriktade attacker som pågått under kriget även mot kristna församlingar.

Kyrkor och bönehus har ju under kriget varit speciella objekt för den ryska arméns missilattacker. Ledaren för Pingstunionens utlandsavdelning, Jurij Kulakevitj, rapporterade den 30/3 på PCRL:s (Pentecostal Commissions on Religious Liberty) årskonferens i Wien, att 494 kyrkor i Ukraina har bombats, förstörts, stängts, förseglats, eller tagits i annat bruk sedan kriget startade i februari 2022. Av dessa är 75 pingstkyrkor, 49 är baptistkyrkor.

Detta har lett till att flera församlingar nu samlas ”underjordiskt”, det vill säga i hem, källarlokaler och utomhus. Samtidigt har cirka 40 procent av befolkningen tvingats lämna sina hem någon gång under det pågående kriget. Enligt UNHCR har över tio miljoner människor flytt från Ukraina någon gång under det senaste året, främst till grannländer som Polen, Rumänien, Ungern och Slovakien, men också till Moldavien och Ryssland.

Volontärskursen viktig och välsignad
KBI:s utbildning har främst varit avsedd för volontärer som har upplevt en kallelse till att hjälpa människor som förlorat sina hem, sina kära, sin egendom – allt de har … Församlingar och kristna vill göra allt som står i deras makt för att hjälpa krigets offer. Därför har Pingstunionen tillsammans med bland annat Jesus4Eurasia, Patmos och flera lokala församlingar velat göra insatser för att skickliggöra frivilliga för tjänst. Stöd från några av er som läser detta har varit av stort värde för genomförandet – tack speciellt för era förböner!

”Att hela själens sår” är ett unikt internationellt kursmaterial som har varit grunden för studierna. Det har utvecklats av Bibelsällskapets ”Trauma Healing Institute” och har använts i fler än 100 olika länder. Man har anpassat innehållet för att hjälpa människor med fysiska, emotionella och mentala trauman, vilka bland annat orsakats av krig.

Under utbildningen, som pågick i fem dagar, upplevde eleverna en speciell närvaro av Guds Helige Ande, som vidrörde och helade andliga sår. De flesta studenterna kom från områden som Ukraina återerövrat och från regioner nära frontlinjerna, som till exempel Zaporizhzhia, Charkiv, Sumy, Chernihiv och Kyiv.

Det som uppmuntrar oss mest är att väckelsen nu sprids över hela Ukraina, samtidigt som allt fler människor söker Guds ansikte. Pingstunionen har rapporterat att det sedan augusti 2022 planterats 38 nya pingstförsamlingar. Kyrkor i Charkiv, Mykolajiv, Bachmut har rapporterat för oss, hur de har fått döpa fler nyomvända än under tidigare år. Nu kommer eleverna från ”traumakursen” att åka ut och förstärka kyrkornas insatser ute på fältet – så att ännu fler kan nås av hoppets budskap om Jesus Kristus och Gudsrikets gränser kan nå nya områden.

Rauli Lehtonen

One comment

Lämna en kommentar