Utbildning i att hjälpa krigets offer hölls på hemlig plats

Under dramatiska förhållan­den genomförde Kievs Bibelinstitut och Jesus4Eurasia utbil­d­­­­­ningen för volontärer som vill arbeta bland krigets offer och traumatiserade människor. Ryska bombningar hindrade elever från att anlända med tåg. En av lärarna tvingades lämna skolan i förtid då maken hade sårats i kriget. Strömlöshet ledde till att generatorer och stearinljus ibland fick förgylla de intressanta lektionerna.

Utbildningen genomfördes i november på hemlig ort under sträng sekretess, då cirka 470 kyrkor och bönehus delvis förstörts eller bombats sönder redan under krigets första sex månader. Tidi­ga­re rapporter hade nämligen givit antydningar om att evangeliska församlingar och kristna har setts som potentiella fiender och möjliga objekt för den ryska armén.

Många redan aktiva i tjänst
Detta hindrade inte det stora intresset för utbildningen. Studenter kom långväga från olika delar av landet – kvinnor och män; unga och gamla – för att skickliggöra sig för tjänst. Många hade redan tidigare varit aktiva i arbetet bland sårade och traumatiserade: bland människor som förlorat sina hem, sin make, föräldrar, barn – kanske allt man ägde.

Sex studenter tvingades lämna i början av kursen för att situationen vid hemmafronten dramatiskt hade förändrats till sorg och tragik. Nya elever stod dock i kö för att direkt ansluta sig till undervisningen. Lärare hade både teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter från exempelvis militärsjukhus och arbete vid fronten. De delade med sig av sina kunskaper på ett sätt som gjorde att många blev rörda och entusiastiska:

– Vi kom hit för att få verktyg i tjänsten att hjälpa andra, men vi har inte bara fått kunskap och inspirerande exempel, utan även själva fått själavård på lektionerna och uppmuntrats till att ge våra liv i Herrens tjänst.

– Kvällstiden, då vi som studenter fått dela gemenskap och be för varandra, har betytt oerhört mycket för oss. Inte minst för att många kommer från likart­ad bakgrund och har samma erfarenheter i det socialdiakonala arbetet – mitt under kriget, berättar en av de kvinnliga studenterna.

Det finns dock fortfarande svåra frågor som inte är lätta att besvara: Hur kan man bistå en människa som förlorat allt? På vilket sätt kan man hjälpa en medvandrare som fryser dygnet runt, när det inte finns någon ström? Vad kan man göra när pengarna inte räcker till mat, kläder eller mediciner?

Kursen finansierades av olika svenska församlingar i samarbete med Pingst­unionen i Ukraina. Även privatpersoner gav stöd till utbildningen via Jesus4Eurasia/Pingst i Borås. (Skolans ledning och eleverna har uttryckt ett speciellt tack till alla gåvogivare från Sverige!)

Eleverna fick en grundutbildning i hur man konsulterar krigets offer och ger dem själavård när kriget raserat det viktigaste i livet. Kursens mål var att ge kunskaper i psykologi utifrån ett kristet perspektiv så att man kan bistå vid olika typer av kriser och krig.

Studenterna fick träffa krigsvete­raners mödrar och tränades i att hjälpa folk som råkat ut för svåra olyckor och förluster i sina liv. De fick kunskaper i hur de kan hjälpa våldtagna, ge första hjälpen till sårade, bistå människor som levt långa tider under press och fått PTSD, posttraumatiskt stressyndrom.

Nästa kurs i februari–mars 2023
Utvärderingen av kursen tydde på att allt gick över förväntan och var tajmat in i minsta detalj, trots alla svårigheter som kriget förorsakat. Studenterna fick certifikat som intyg för genomgången kurs och kan nu använda sina kunskaper både i sitt eget privatliv och även i församlingstjänst för att bistå människor som tagit skada av motgångar och olyckor i samband med kriget.

Nästa utbildning för volontärer som vill arbeta bland krigets offer kommer att ordnas i februari–mars 2023. Jesus­4Eurasia kommer även att starta en ny missionsbibelskola i Kaukasien för missionärskandidater från Ukraina, Belarus, Centralasien, Kaukasien och från de baltiska staterna. Missionsut­bildningen ordnas i april–juni 2023. Be för både planeringen och genomförandet av båda skolorna!

Om du vill vara med och stödja det här arbetet kan du märka din gåva med ”bibelskolor” och skicka stödet till Jesus4Eurasia. Då går dina medel till just det ändamålet. Annars går medlen till arbetet i Eurasien, där det bäst behövs. Du kan skicka din gåva till oss via Bankgiro: 5861-2417 eller via Swish: 123-092 04 88

Andrej Bezsmertnych
Oksana Malysjtjuk

Lämna en kommentar