Hälsning från Ryska Pingstunionens ledande biskop Eduard Grabovenko

Under Ryska Pingstunionens årskonferens lämnade ledaren Eduard Grabovenko en hälsning via pastor Petri Nurminen till de kristna i Finland, som vi förmedlar nedan;

”Jag hälsar er alla bröder och systrar i Finland. Vi har nu verkat i Ryssland under 95 års tid. Jag vill tacka er för att ni sände er representant för att förmedla en hälsning till vår konferens. Jag tackar Gud för att Han givit en möjlighet att tjäna Herren under den här generationen. Gud har stora planer. Det kan vara så att politiken skiljer folk från varandra, men jag är säker på att Guds folk förenas i Hans händer, så att vi en dag kunde mötas i himlen.

Tack för era förböner för Ryssland. Tack för ert deltagande. Tack för att ni under en tid distribuerade tusentals, miljoner Biblar och evangeliedelar. Det har varit ett resultat av er tro och era förböner. Fortsätt att bedja för oss. Vi genomlever en väldigt svår tid för tillfället, men jag tror att vi kommer att klara oss med Herrens hjälp. Vår tillit riktas mot Gud och Han är vårt hopp.                    

Jag tackar Gud för att vi kan bedja för er i Finland, eftersom vi är samma familj i Herren. Bed för församlingsfamiljen i Ryssland, som behöver era förböner.

Var välsignade!”

Eduard Grabovenko, Ryska Pingstunionens ledande biskop

One comment

Lämna en kommentar