Många kommer till tro i Ukraina, trots att pastorer tvingas lämna

Efter ett halvår av krig och elände har situationen för många kyrkor i Ukraina dramatiskt förändrats. På grund av den ekonomiska krisen, har flera församlingar saknat möjligheter att betala ut löner till sina pastorer. Därför har en del tvingats lämna sin tjänst och gå ut i arbetslivet för att kunna försörja sina familjer. Trots detta söker sig många nya människor till gudstjänsterna.

Flera predikanter har sökt jobb som buss- och taxichaufförer, andra arbetar på byggen och gör insatser för att reparera, restaurera och städa upp efter de ryska bombningarna. Det har förstörts enormt mycket av det som är absolut nödvändigt: hus, affärer, skolor, sjukhus …

Sjuka och äldre människor isoleras mer och mer i takt med att bränslekostnaderna går upp. Dessutom finns brist på bensin och diesel i flera olika områden. Trots detta ger pingströrelsen i Ukraina mat till cirka 100 000 människor varje dag. I Ivano-Frankivsk finns 30 000 flyktingar och 150 000 i hela regionen. Flera av dessa bespisas av kyrkans volontärer.

Samtidigt flödar det in rapporter om hur allt fler församlingsmedlemmar tar ett större ansvar när kyrkans ledare tvingats ut i sekulär tjänst. Det nya kollektiva ledarskapet, där var och en i kyrkan blir delaktig och leder möten, predikar, vittnar, sjunger och spelar och ger alltmer tid för de krävande utmaningarna, som följt i krigets spår. Man bistår sårade, traumatiserade. Människor som förlorat sina hem får hjälp.

Den 31/10 startar Kievs Bibelinstitut en utbildning för dem som har en kallelse att hjälpa krigets offer. Pingstförsamlingar i Småland, Halland och Västergötland finns med och stödjer utbildningen genom Jesus4Eurasia. Utbildningen ordnas på hemlig ort. Om du vill vara med och stödja arbetet så kostar en elevs utbildning cirka 2500 kronor. (Kontonummer finns längst ner på sidan.)

Under sommaren har flera hundra församlingar ordnat dopförrättningar där nyfrälsta människor har valt att följa Jesus Kristus i tro och lära. Bland annat döptes 500 nyfrälsta vid en dopförrättning under sommaren. Det ordnades tillsammans av flera kyrkor som tillhör Pingstunionen. Mycket talar för att tusentals nya människor sökt sig till kyrkorna under kriget för att få frid med Gud. Flera församlingar har haft fler mötesbesökare än någonsin tidigare.

Rauli Lehtonen

Om du vill stödja arbetet i Ukraina genom Jesus4Eurasia så kan du skicka din gåva via bankgironummer 5861-2417 eller via Swish: 123-092 04 88. Märk gåvan ”Ukraina”.

Lämna en kommentar