Kristna under hot i Eurasien och Indien

Under pandemin gjordes resandet svårare i många länder och nya metoder att kontrollera befolkningen utvecklades. I början förväntade man sig inte att restriktioner mot sjukdomar skulle begränsa till och med kyrkor och hindra kristna från att praktisera sin tro.

Många kyrkor började sända sina gudstjänster på nätet, vilket gjorde det lättare att nå nya grupper med evangeliet. De religiösa aktiviteterna utanför kyrkan är dock ofta begränsade genom lagar i förre detta kommunistiska länder i Eurasien och Kina, liksom i muslimska länder och Indien. Anledningen till detta är att evangelisation, mission och proselytism är förbjudet i många länder. När mediearbetet inte endast riktar sig till församlingsmedlemmar blir nätsändningarna förbjudna och en rad av hinder leder till böter, rättegångar och fängelse för troende.

Problemen eskalerade eftersom de digitala mötena var det enda sättet för kristna att kunna samlas under pandemin. Sekulära medier har startat offensiva kampanjer mot protestantiska kyrkor i Ryssland, Belarus, Kaukasien, Centralasien och Mellanöstern. Det anses att kyrkorna har ägnat sig åt religiös propaganda och flera av dem har tvingats stänga, och vissa har till och med fått sina lokaler konfiskerade på grund av de ”illegala aktiviteterna”.

När den ryska invasionen av Ukraina inleddes förändrades situationen för evangelikala kristna i Belarus och Ryssland. Nyligen blev tio evangelikala kristna i Belarus dömda till fängelsestraff på mellan tre till sex år. En av pingstkyrkorna i Minsk stängdes ner.

I Ryssland har flera pingstpastorer varit under hård press eftersom myndigheterna anklagat dem för att inte stödja presidenten. Det startas kampanjer i media mot protestantiska troende. Flera kristna ledare har lämnat landet. Pastorer från ockuperade områden i Ukraina har blivit arresterade och sedan deporterade till Donbass eller Ryssland. Somliga kristna har försvunnit och deras nära och kära vet inte om de ens fortfarande är vid liv.

Nio stater i Indien har infört religionsfrihetslagar. Till en början var de riktade mot tvångskonverteringar, men idag används de som ett verktyg av Hindu-nationalister. Somliga troende, som fredligt bekänt sin tro och delat ut biblar, har blivit dömda i domstolar. I Uttar Pradesh kan straffet för icke godkänd konvertering bli upp till tio års fängelse.

I staten Karnataka har ledarskapet beslutat att alla kyrkor och missionärer måste registreras. Inget icke-godkänt missionärsarbete får fortsätta. Målet är att förhindra sammankomster och stoppa hemförsamlingar från att existera. Den indiska digitala tidningen ”The Wire” i Chhattisgarh rapporterade den 1:a oktober 2021 om hur en Hindutvaledare inför seniorpolitiker uttryckte att minoriteter i Indien, såsom kristna, borde bli halshuggna.

Be för:
– Pastorer och kristna under hot i Ryssland
– Evangeliska kristna i Belarus som vistas i fängelse
– Försvunna pastorer från ockuperade områden i Ukraina
– Kristna i Indien som trotsar de nya restriktiva lagarna i landet

Rauli Lehtonen
Pentecostal Commission on Religious Freedom (PCRL)

Lämna en kommentar