Kristna från både Ukraina och Ryssland hjälper krigets offer

Rysslands invasion har förändrat situationen dramatiskt i de ukrainska församlingarna. Kyrkornas ekonomiska situation har förvärrats så att man inte har kunnat betala ut löner till pastorer. Bristen på bensin och diesel har minskat kontakterna medlemmarna emellan. Samtidigt kommer bekräftade uppgifter om att kristna från den ryska sidan har bistått troende i ockuperade områden som Mariupol, Melitopol och Donbass.

Pastor Sergej, som under många år tjänstgjort som pastor utanför Kiev, gör uppskattningen att uppemot 30 procent av medlemmarna har tvingats lämna sina hem då förödelsen är olidlig. En del har emigrerat till väst, några har deporterats till Ryssland. Detta har minskat antalet besökare på gudstjänsterna.

  • Väldigt många pastorer har tvingats söka efter sekulära jobb, då församlingarna inte haft möjlighet att betala ut löner till anställda i församlingarna. De arbetar idag som taxichaufförer och byggnadsarbetare i olika delar av landet.
  • I flera områden råder idag stor brist på bensin och diesel. Det gör att allt fler sjuka och äldre medlemmar isoleras från omgivningen, då besöken från församlingsledningen omöjliggörs. Om man händelsevis får tag på bränsle, kan priset vara oöverstigligt för de flesta, berättar Sergej.

Ryska kristna hjälper nödställda

De flesta av Pingstkyrkans medlemmar i Mariupol har tvingats lämna och stora delar av kyrkan har förstörts. En pastor från grannförsamlingen deporterades till Donbass-området och många troende i de ockuperade delarna är alldeles förtvivlade: Vad kommer att hända nu?

I filmen nedan kan du se hur Pingstkyrkan i Mariupol ser ut idag. (Klicka på pilen/länken).

För cirka 20 år sedan hade jag förmånen att predika i Pingstkyrkan i Mariupol. Nu är bönehuset, som rymde närmare 500 gudstjänstbesökare, ett minne från fornstora dagar. Film från juni 2022.

Två medlemmar från en slavisk församling i USA har sänt ut missionärer till Ukraina för att hjälpa till i den obeskrivligt svåra situationen i olika delar av landet. De koordinerar hjälpsändningar från utlandet, tröstar folk, evangeliserar och försöker uppmuntra människor.

Från den ryska sidan har evangeliskt kristna åkt in i Mariupol, Melitopol, Cherson och Zaporizhia för att hjälpa krigets offer. Även från den ukrainska sidan når församlingarna in med bistånd bakom fiendens linjer. De hemlösa, de hungrande, de törstande behöver nu mer hjälp än kanske någonsin tidigare. Det är intressant att kristna på båda sidor om gränsen nu riskerar sina liv för att göra Jesus känd – de vill inge människor hopp och sprida tron, så att dess gränser skulle kunna nå in i människors hjärtan.

Samtidigt som uppemot 40 000 evangeliskt kristna lämnade landet i början av kriget har flera kvarvarande, trogna format grupper som bistår de nödställda. De hjälper till i församlingarna och tar ett större ansvar än någonsin tidigare. Det pågår också ett återvändande av flyktingar som vill tillbaka hem. De vill vara med och omsluta de lidande, de önskar vara med och bygga upp fosterlandet igen. Deras största önskan är att vidga Gudsrikets gränser både på den ukrainska och ryska sidan.

Rauli Lehtonen

Om du vill stödja arbetet i Ukraina genom Jesus4Eurasia så kan du skicka din gåva via bankgironummer 5861-2417 eller via Swish: 123-092 04 88. Märk gåvan ”Ukraina”.

Lämna en kommentar