Tjernihivregionens befriade bönder har börjat så

Ukrainska stridsvagnar stred på fält som dessa för att kunna ge traktorerna tillträde så snabbt som möjligt. Marken som har skadats av bomber återställs med harv. Samma sak kommer att ske över hela Ukraina!

Tusentals pastorer, predikanter och voluntärer sår just nu Guds Ord in i människors liv, dygnet runt. Pingstkyrkan Vår Guds Frid i Kyjiv hade ett morgonmöte på Zoom på temat ”lärdomar från kriget”. En av de tio lärdomarna jag uppskattade mest var ”sanningen ska göra er fria”!

Många nyanlända Ukrainare har kommit, och kommer att komma, till kyrkorna idag i många europeiska och nordamerikanska städer. Herren ska beröra dem och läka såren för att frälsningens frukter ska växa i framtiden.

De nyanlända är så många att Trosrörelsekyrkan i Warszawa denna eftermiddag hade två möten i rad. Jag har inget bättre ord att predika än Hebréerbrevet 11:8–10:

I tro lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land han skulle få ärva. Han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tro bosatte han sig sedan som en främling i det utlovade landet. Han bodde i tält, och likadant gjorde Isak och Jakob, som båda hade fått del i samma löfte. 10 Han såg nämligen fram emot den stad som är byggd på en fast grund och som har Gud själv till arkitekt och byggmästare.

Kära bröder och systrar, tusentals runt om i världen – tack för er trofasthet i denna kallelse!

Yuri K., Ukraina

Lämna en kommentar