Missionsskola genomfördes i Kaukasien

Pandemin sköt upp missionsbibelskolans avslutning i Kaukasien. I mitten av juni hölls dock examineringen av 16 elever från olika delar av Kaukasien. Studenter från de tidigare missionskurserna var också inbjudna till avslutningsdagen, då de minst nådda och de förföljda kristna var speciellt i fokus. Arbetet med sociala medier, radio och tv har blivit viktiga redskap i svårtillgängliga regioner. Därför fick även det ett stort utrymme på skolan.

Kaukasien är ett område i världen, där koncentrationen av etniska grupper är bland de högsta i hela världen. På grund av krig och konflikter tillhör många folk i södra Ryssland, Azerbajdzjan och Georgien de minst nådda i Eurasien. Därför har Jesus4Eurasia, IBRA och kyrkor i Sverige utbildat nationella missionärer i regionen, så att de kan skickliggöras för kulturöverbryggande mission i närområdet.

I mitten av juni hölls skolans avslutning på ett evangeliskt center i södra Kaukasien. Bland eleverna fanns pastorer, evangelister, missionskandidater och lärare från Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Korea och Turkiet. I ett av länderna arbetar de kristna målmedvetet mot att förverkliga en vision om ett missionscenter för hela regionen. Där hoppas man att missionärskandidater kunde få sin utbildning och att kristna radio- och tv-program kunde produceras, så att sökande människor kunde få ett genomgripande möte med Jesus Kristus.

Krigets offer behöver stöd
Under avslutningsveckan fick behovet av den personliga kallelsen och den praktiska delen i arbetet bland de minst nådda och de förföljda ett stort utrymme i undervisningen. Alexander Tsvor, Timo Pellinen och Rauli Lehtonen betonade bland annat vikten av att hjälpa krigets offer och människor som traumatiserats i krisernas Eurasien.

– Om vi lyckas hjälpa föräldrar, barn och människor som har förlorat sina hem och sitt hopp, då är mycket vunnet, säger Timo Pellinen.

Aleksander Tsvor som tidigare arbetat som missionär i Sibirien och norra delarna av Kaukasien, tror att väckelsen behövs som en kraft till försoning bland folken i regionen. Han vädjar speciellt till kyrkor i Norden att frigöra resurser och förbön, så att freden budskap kan spridas till fler människor i Ryssland, Georgien, Azerbajdzjan och Armenien.

Målet är att vi når så många som möjligt i Kaukasien med trösten genom Jesus Kristus. Därför planerar vi redan en ny utbildning i början av 2023 för nationella arbetare från Baltikum, Belarus, Centralasien och Kaukasien.

Rauli Lehtonen

Lämna en kommentar